Tham gia

Đăng ký dịch vụ:Câu hỏi của CTKM:

- Quy định về câu hỏi của gói cước “Nhịp sống”:

+ Việc gửi và trả lời các câu hỏi được thực hiện qua kênh SMS/wapsite/website.

+ Câu hỏi được định dạng dưới hình thức trắc nghiệm 2 đáp án. Thời gian gửi và trả lời câu hỏi từ 08h00 đến 23h59 hàng ngày.

+ Mỗi ngày, khách hàng chỉ nhận được tối đa 03 câu hỏi, không phân biệt kênh tương tác là website/wapsite/SMS

+ Nguyên tắc gửi câu hỏi: Sau khi hệ thống gửi câu hỏi, nếu khách hàng trả lời, hệ thống mới gửi câu hỏi tiếp theo.

+ Thời gian trả lời câu hỏi không giới hạn.

+ Để trả lời câu hỏi, khách hàng thực hiện như sau:

TT

Kênh tương tác

Cách thức thực hiện

I

Trả lời câu hỏi

1

Qua Website/wapsite

Khách hàng truy cập Website/wapsite dịch vụ tại địa chỉ http://soidong.mobifone.vn, đăng nhập, vào mục “Câu hỏi” và làm theo hướng dẫn.

2

Qua SMS

Soạn 1 hoặc 2 gửi 9258, tùy đáp án lựa chọn

II

Lấy câu hỏi gần nhất

Soạn CH gửi 9258

- Quy định về câu hỏi của gói “Đoán giá”

- Hàng ngày, khách hàng được tham gia gameshow hấp dẫn đoán giá 6 sản phẩm.

- Cách xác định mức giá đúng của sản phẩm: Mức giá dao động trong khoảng ± 10% so với giá của hệ thống đưa ra.

- Giá của hệ thống đưa ra luôn là giá bán được niêm yết trên website của nhà cung cấp tại thời điểm đưa ra câu hỏi (không tính mức giảm giá, chiết khấu).

- Mức giá của khách hàng đưa ra là số tự nhiên, có đơn vị nghìn đồng.

- Ví dụ về việc đoán giá:

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7500F tại Siêu thị Điện máy xanh có giá là bao nhiêu?

Giá của hệ thống: 10.000.000 đồng. Khách hàng đưa ra mức giá dao động từ 9.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng

- Cách đoán giá:

TT

Kênh trả lời

Cách thức thực hiện

1

Qua SMS

Soạn DG [mức giá của khách hàng] gửi 9258

(Nếu khách hàng soạn DG 10000 gửi 9258, nghĩa là khách hàng đưa ra mức giá 10 triệu đồng)

2

Qua website/wapsite

Khách hàng truy cập website/wapsite tại địa chỉ http://soidong.mobifone.vn, đăng nhập và làm theo hướng dẫn.

- Sau khi đoán giá hết 6 sản phẩm trong ngày, khách hàng được quyền mua thêm 10 gói đoán giá/ngày. Mỗi gói sẽ có 5 sản phẩm để đoán giá. Cước mua thêm: 3.000 đồng/gói. Cú pháp mua thêm: MUA gửi 9258.

- Câu hỏi đoán giá chỉ có thời hạn trả lời đến 23h59:59 ngày hôm đó, quá thời hạn mà khách hàng chưa trả lời hết, các câu hỏi sẽ bị hủy và không bảo lưu sang ngày hôm sau