Cơ cấu giải thưởng:

STT

Loại giải

Giải thưởng

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Giải Chung cuộc

Tiền mặt

10.000.000

01

10.000.000

2

Giải Tuần

(3 giải /tuần)

Thẻ nạp tiền MobiFone

100.000

39

3.900.000

3

Giải Nhịp sống

(10 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

10.000

900

9.000.000

4

Giải Vàng (*)

Thẻ nạp data MobiFone 1GB

10.000

3.500

35.000.000

5

Giải Bạc (*)

Thẻ nạp tiền MobiFone

10.000

3.210

32.100.000

Tổng cộng

7.650

90.000.000

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng./)

Lưu ý:

- Thẻ nạp data MobiFone 1GB là một chuỗi số trực tuyến (Code) được gửi tới khách hàng qua tin nhắn. Khách hàng sử dụng code để nạp data. Lưu lượng data có thời hạn sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày khách hàng kích hoạt.

- Giải thưởng là thẻ nạp tiền: Chương trình sẽ trao giải qua hình thức nạp tiền trực tuyến, giải thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao trúng thưởng thông qua hệ thống dịch vụ Topup của MobiFone Service.

- (*): Số lượng giải thưởng có thể thay đổi so với dự kiến, tùy thuộc vào số lượng khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình.