Cơ cấu giải thưởng

STT

Loại giải

Giải thưởng

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Giải Nhất chung cuộc

(01 giải/90 ngày)

Điện thoại iPhone XS 64GB

26.990.000

01

26.990.000

2

Giải Nhì chung cuộc

(01 giải/90 ngày)

Tiền mặt

5.000.000

01

5.000.000

3

Giải Tuần

(02 giải/tuần)

Thẻ nạp tiền MobiFone

500.000

26

13.000.000

4

Giải Ngày

(05 giải/ngày)

Thẻ nạp tiền MobiFone

30.000

450

13.500.000

5

Giải Bạc (*)

Thẻ nạp data  MobiFone 1GB

10.000

5.000

50.000.000

6

Giải Vàng (*)

Thẻ nạp data MobiFone 1GB

10.000

9.151

91.510.000

Tổng cộng

14.629

200.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn.)

Lưu ý: