Xác thực số điện thoại và tăng cơ hội trúng thưởng.